Användarvillkor

9 Juni 2023

  1. Allmänna bestämmelser

1,1. Dessa föreskrifter definierar
principerna för att tillhandahålla tjänster elektroniskt Leadcaller
(”Tjänsten”), till individer, juridiska personer eller andra
organisationer som har juridisk kapacitet (nedan kallad ”kunder”) av
tjänsteleverantören –

”Leadcaller” 
Communication One i Göteborg AB- 
Organisationsnummer 556779-4315 
Med sitt säte i Tollered, Lerum Sverige. Postadress, Spinnerivägen 1,44850 Tollered ;Telefon;0768-542657
Mail: info@leadcaller.se

1.2 En förutsättning för klienten att använda tjänsten, läser du med följande förordningar och accepterar den i sin helhet. Vid tidpunkten för godkännandet av förordningarna ska detta ingås mellan leverantören och kunden innan tillhandahållande av tjänsten sker elektroniskt.

1.3 Leadcaller-tjänsten tillhandahålls i fyra varianter, angivna
i prislistan på Leadcaller https://leadcaller.se  , med det faktum
att Leadcaller i ENTERPRISE-varianten tillhandahålls enligt individuella
arrangemang mellan tjänsten leverantören och klienten enligt en skriftlig
föreskrift och dessa regler gäller inte för den.

2, Service

2,1. Tjänsten är att tillhandahålla kunden via www.leadcaller.se

– Individuellt genererat java-skript, som används i koden för
webbsidor, vilket resulterar i tilläggswidget för att skicka en begäran
telefonkontakt av användare av webbplatsen,

– Automatisk anslutning mellan specificerad av kunden i
kundpanelen och telefonnummer som anges av användarwebbplatsens kontaktnummer.

– Tillgänglighet till en databas med kundsamtal som har gjorts
till ovannämnda,

– Möjligheten att spela in och lagra konversationer mellan klienten och webbanvändare som är anslutna till,

– Verktyg för att hantera databasanslutningar och databasposter.

 Ljudfiler ifrån tjänsteföretaget som nyttjar tjänsten samt slutanvändare kan komma att nyttjas av leadcaller i kvalité & utbildningssyfte.

2,2. Antal tillgängliga automatiska anslutningar och
inspelade samtal beror på klientpaketet, hänvisat till https:/leadaller.se  Samtidigt
väljer du längden på prenumerationstjänsterna.

2,3. För att använda tjänsterna är kunden skyldig att öppna
ett konto. Kontot öppnas efter avtalet signerats. Åtkomst till kontot gör det
möjligt för kunden specifikt att ges av kunden, individuellt lösenord och
inloggning (användarnamn). Kundkonton under registreringsprocessen krävs
för att ange ditt namn eller företagsnamn, företagsadress och organisationsnummer.

2,4. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att vägra
att skapa ett klientkonto, speciellt i det förflutna på grund av brott mot
principerna som definieras i villkoren för att förlora kundkonto tas bort.

3,Tekniska krav

3.1 För att kunna använda tjänsten måste kunden ha ett aktivt
e-postkonto, måste också ha en enhet som tillåter åtkomst till Internet,
utrustningen i ett program som tillåter visning av dess resurser. Det är
också nödvändigt att acceptera policyn för ”cookies” och JavaScript
aktiverat.

3.2 Tjänsteleverantören gör allt för att kunden ska kunna
använda tjänsten

i alla webbläsare, särskilt Firefox, Internet Explorer, Safari
och Google Chrome.

4, Rättigheter och ansvar.

4.1 Sedan skapandet av kontot och att acceptera reglerna, klienten:

– Är skyldigt att agera i enlighet med de principer som härrör
från bestämmelserna i sekretesspolicyn och riktlinjerna

– Bekräftar att de uppgifter som anges i registreringsformuläret
överensstämmer med de faktiska fakta och lagen. Har också åtagit sig att
uppdatera uppgifterna omedelbart efter deras ändring,

– Åtar sig att följa reglerna och bestämmelserna om särskilt
fördelarna med elektroniska tjänster och skyddet av personuppgifter

– Bekräftar att frivilligt använder tjänsterna och att använda
dem direkt för kommersiell eller professionell verksamhet,

– Kommer överens om att ta emot meddelanden från leverantören
till adresserna som anges under registreringen

e-postadress och telefonnummer för alla svårigheter, ändringar
eller tekniska pauser

användningen av tjänsten,

– Effektivt för att upprätthålla sekretess för individuella
uppgifter som möjliggör kundinloggning på hans konto,

– Håller med att ta emot utfärdade av tjänsteleverantörens
momsfakturor elektroniskt till den e-postadress som anges under registreringen.

4,2 Tjänsteleverantören har rätt att marknadsföra sitt varumärke i kundens script och på dennes URL via tjänstens synbara delar. ( Detta går att annullera mot avgift ).

5, Betalningar

5,1. Kunden är skyldig att betala avgifter för användningen
av tjänsten i tid, det är enligt förfallodagen som anges på
fakturan. Avgiften beror på det paket med tjänster som väljs av kunden.

5,2. Kunden kan byta av klientpanelen och välja
pakettjänster.

5,3. Kunden kan alltid uppgradera sitt abonnemang och sedan
återgå till vald paketering vid signering. Den aktuella prislistan och paket
med tjänster finns också tillgängliga i ”Priserna” på: www.leadcaller.se

5,4. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som
helst göra ändringar i prislistan. De föregås av publiceringen av en
uppdaterad prislista på: https://leadcaller.se

5,5. I första hand debiteras avtalet i samarbete med vår utvalda finansbolag. Om kund ej godkännes av finansbolaget så har leadcaller rätt att debitera kontraktsvärdet i förskott. Kontraktsvärdet = ( Antal månader som avtalet avser x månadsavgiften ) Delbetalning upp till 90 dagar kan ges vid behov. Om inget annat avtalats så gäller 30 dagar betalningsvillkor. 

5,6. Tillverkade för beställda betalningstjänster
återbetalas inte, utom i lag som föreskrivs.

5,7. Fakturan för tjänsten utfärdas inom 7 dagar från dagen
för mottagandet av betalningen. Innan du får betalningstjänstleverantören
får utfärda en proformafaktura.

6, Förbjudna metoder

6,1. Brott mot reglerna i allmänhet tillämplig svensk lag,
bestämmelserna i förordningarna och integritetspolicyn, och inte att följa
reglerna för socialt beteende och anständighet i användningen av tjänster är
olagligt och kan leda till upphörande av tjänsteleverantörskontraktet för
tillhandahållande av tjänster med omedelbar effekt och ta bort
kundkonton. Det är både straffrättsliga kränkningar och härrör från
vårdslöshet eller underlåtenhet att iaktta due diligence.

6,2. Kunden får inte kränka tredje parts rättigheter,
särskilt upphovsrätt, industriell äganderätt eller personliga varor som kan
vara skadliga för tjänsteleverantören. Detta kan leda till uppsägning av
tjänsteleverantörskontraktet för tillhandahållande av tjänster med omedelbar
verkan och ta bort kundkonton. Det är både straffrättsliga kränkningar och
härrör från vårdslöshet eller underlåtenhet att iaktta due diligence.

6,3. Tjänsteleverantören kontrollerar eller övervakar inte
verksamhetsklienten när han använder tjänsten. Men när det gäller
misstankar eller information om att driva klientens olagliga rutiner
förbehåller sig tjänsteleverantören rätten att blockera hela eller delar av
tjänsterna efter eget gottfinnande. Om överträdelserna var betydande eller
upprepade, kan tjänsteleverantören säga upp avtalet för tillhandahållande av
tjänster med omedelbar verkan och ta bort kundkonto

7, Innehåll

7,1. Ansvaret för all information, data, ljudfiler och
annat material och sånger som överförs via tjänsten ligger hos
kunden. Detta ansvar gäller också innehåll som länkar till webbplatserna
och resurserna till andra tjänster som klienten använder.

7,2. Tjänsteleverantören kräver inte några rättigheter med
avseende på innehåll och accepterar att rättigheterna och titlarna för
innehållet rätt till kunden.

7,3. Du samtycker till att tjänsteleverantören har presenterat
sitt namn, företagsnamn eller logotyp i marknadsföringsmaterial.

7,4. Kunden har rätt att endast använda de resurser som
tillhandahålls av tjänsteleverantören.

7,5. Vid en tidpunkt då kunden på något sätt skickar eller
tillhandahåller innehåll som tillhör tredje part är obligatoriskt, oavsett
vilka skyldigheter som följer av följande förordningar till användarvillkoren,
licensvillkoren eller reglerna som fastställs av dessa enheter.

8, Kundtjänst och klagomål

8,1. Kunden kan kontakta kundtjänstleverantören via e-post

E-post, via telefon mellan 9 och 16 från måndag till fredag.

8,2. Kunden som vill göra klagomålstjänster, ska i
applikationen ange namnet på dina konton och en detaljerad beskrivning av
servicefelen.

8,3. Klagomålet kommer att behandlas av tjänsteleverantören
inom sju arbetsdagar efter det att den har lämnats in. Förutom att vid
felaktig beskrivning av felet kan kundserviceleverantören begära förtydligande
av klagomålet, och sedan ovannämnda period löper från och med dagen för fullständig
och exakt lämna in klagomålet.

8,4. Inget svarleverantör inom nämnda period ska betraktas
som erkännande av klagomålet.

8,5. Återbetalning kan också förlita sig på sänkning av
avgifterna som kommer de kommande månaderna.

9,Eliminering av konto / Uppsägning

9,1. Kunden kan när som helst avgå från att använda
Tjänsten, dock inte möjligt att ifrån säga sig betalningsskyldigheter så länge
avtalstid fortfarande existerar.

9,2. För att avgå från tjänsten bör kunden avbryta ditt
konto genom att registrera sig vid avveckling av kontot till
kundtjänstleverantören. I detta fall tar serviceleverantören bort kontot
inom tre arbetsdagar från inlämningsdagen.

9,3. Tjänsteleverantören tillåter kunden att starta om
samma konto inom 30 dagar efter det att likvidationen
gjordes. Återställande av kundkonton är att betala ett lämpligt belopp för
den efterföljande prenumerationsperioden som anges av tjänsteleverantören i
tid.

9,4. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att vägra
att återställa kundkontot (särskilt när man tar bort konton på grund av
avslutandet av avtalet eller blockering av tjänster enligt artikel 6).

9,5. Tjänsteleverantören har rätt att säga upp Kundavtalet
när som helst, utan att ange skäl men dock skall 3 månaders uppsägningstid
tillämpas. 

9,6. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att säga
upp avtalet med omedelbar verkan, blockera tjänsterna delvis eller helt och att
vägra tillhandahålla tjänsterna till kunden i framtiden, om kunden på ett
felaktigt sätt har överträtt någon av bestämmelserna i förordningarna, eller
ligger efter med betalning.

9,7. Avbokning av tjänster motsvarar inte undantaget från
kundens skyldighet att betala de förfallna kostnaderna och de upplupna
avgifterna kommer att förknippas med din användning av tjänsten tills
kontraktet löper ut.

10, Sekretess och personuppgifter

Personuppgifter ska behandlas av tjänsteleverantören i enlighet
med principerna som anges i sekretesspolicyn och användarvillkoren – personuppgifter .

 

11, Immateriella rättigheter

11,1. Tjänsteleverantören äger alla rättigheter till
immateriella tillgångar (särskilt upphovsrättsverk som programvara, grafik,
knappikoner, text, bilder, varumärken, ljudklipp) visas på en sida eller har
rätten att använda dem.

11,2. Kunden har ingen rätt att använda på något sätt, hela
eller någon del av några rättigheter till immateriella tillgångar, låtar,
varumärken och skyltar som tillhör Leadcaller, utom när deras användning är
resultatet av de specifika tjänsterna.

12, Tillgänglighet

12,1. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra
eller ändra tjänster, särskilt för uppdatering och modifiering eller utbyte av
utrustning och mjukvara som används för att tillhandahålla tjänster, förutsatt
att det inte kommer att karakterisera tillhandahållandet av tjänster negativt.

12,2. Om det inte finns tillgång till tjänster på grund av
skäl utöver tjänsteleverantören, t.ex. hårdvarufel, informerar tjänsteleverantören
om möjligt kunderna och strävar efter att så snart som möjligt ta bort ett
fel. Denna paus är inte skäl för klagomålservice.

12.3 Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten till luckor i
åtkomst till tjänster. Tjänsteleverantören ska göra allt för att informera
kunden om eventuella tekniska pauser som varar mer än en dag i tillräckligt god
tid i förväg. Nödvändig teknisk paus planeras för att minimera eventuella
besvär för kunden.

13, Ansvar

13.1 Du förstår att Leadcaller erbjuder webbplats och tjänster
”i ett tillstånd som är” (dvs. som det är), utan att det finns någon
garanti, både underförstådd och uttrycklig.

13,2. Det enda ansvaret för användningen av tjänsten och
webbplatser som bärs av klienten. Kunden ansvarar för allt uppladdat innehåll
och samtal som genomförs av Leadcaller

13,3. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador
(särskilt förlust av kunddata) som orsakas av:

– Slumpmässiga situationer, Guds handlingar;

– Störningar från tredje parter (inklusive kunder), främst på
grund av användningen av kontot av någon tredje part som erhållit data som
möjliggör inloggning till kontot kunden från kundens eller andra situationer
bortom tjänsteleverantören.

– Fel i andra system eller externa faktorer (t.ex.
telekommunikationsnät), om felet är oberoende av tjänsteleverantören.

– Underlåtenhet att följa de bestämmelser som antagits i
klientreglerna

– Felaktig eller oförenlig med fakta om kunduppgifter som
lämnats in under registreringen.

13,4. Force majeure hänvisade till en extern händelse, extraordinär,
oförutsedd, som Force Majeure. Exempel är särskilt omständigheter som:
krig, naturkatastrofer, strejker, misslyckande, en DDoS-attack eller annan
skada påstådd inblandning i funktionen av telekommunikationsnät och
IKT-infrastruktur, samt den extraordinära statliga och administrativa
verksamheten, liksom aktiviteter hos de som påverkar leverantören av tjänster
av tjänsteleverantören.

och vars verksamhet är oberoende av båda parter.

13,5. Tjänsteleverantören ansvarar inte för några av de
skador (direkt eller indirekt) som uppstår till följd av förlust av filer och
data lagrade på servrar Client Service Provider.

13,6. Tjänsteleverantören ska inte hållas ansvarig för
indirekt, oavsett skada (särskilt såsom förluster från vinster, inkomst, ränta
och andra förlorade förmåner) exklusive fall av straffbart eller grovt
försumlig handling eller underlåtenhet.

13,7. Tjänsteleverantörens ansvar, oavsett antal och skäl
för fordringskund eller tredje part, är begränsat till det totala belopp som
kunden betalar för att betala för tjänsten

under en månad som omedelbart före datumet lämnade in anspråk
mot tjänsteleverantören. Genom att acceptera dessa villkor undantar kunden
tjänsteleverantören att åläggas ekonomiskt ansvar som överskrider cirkeln över
gränsen.

14, Slutlig

14,1. Reglerna kan ändras när som
helst. Tjänsteleverantören åtar sig att meddela kunden om ändringar i
förordningarna under de tre dagarna före införandet av dessa ändringar.

14,2. Tjänsteleverantören ska informera kunden om ändringarna
genom att publicera relevant information och att uppdatera reglerna som visas
på kundens konto och på https://leadcaller.se

14,3. Mot alla ärenden som påbörjas och pågår innan du gör
ändringar

i förordningarna gäller då bestämmelserna i reglerna.

14,4. Alla uttalanden som utbyts mellan parterna under
användningen av tjänsten överförs elektroniskt:

– Om tjänsteleverantören anges på registreringsformulärets
e-postadress

– För kunden – till adressen Kundtjänstavdelningen.

14,5. Kunden har möjlighet att överföra rättigheter och
skyldigheter enligt avtalet till den person som uppfyller de kriterier som
krävs för att ingå ett avtal för tillhandahållande av tjänster i de fall då en
leverantör har gett sitt avtal. Sådant samtycke kan ges via e-post.

14,6. I frågor om transienter i förordningarna, gäller i
allmänhet de befintliga bestämmelserna i svensk lag. Alla typer av tvister
som uppstår mellan Kundtjänstleverantören kommer att bli föremål för en
rättslig lösning av den allmänna domstolen som är lokalt behörig för sätet.